درباره نمایشگاه

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران در تاریخ 28 تا 31 تيرماه 1395 در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار مي شود.
نمایشگاه سنگ تهران ۱۳۹۵ با برنامه ریزی متفاوت از نمایشگاه های سنگ قبلی در کشور و حتی متفاوت با کلیه نمایشگاه های تخصصی برگزار شده در کشور،  پی ریزی شد.
تمام سعی و تلاش این بود که نمایشگاه تبدیل به یک رخداد و واقعه سالیانه صنفی شود و در طی آن،  اتفاقات و نوآوری ها و روش های جدیدی که طی یکسال در صنف اتفاق می افتد به نمایش گذاشته شود.
با توجه به ذهنیت اعضای صنعت سنگ کشور نسبت به نمایشگاه های قبلی،  باید کاری می کردیم تا شکل نمایشگاه عوض شود و به شکل بین المللی نزدیک شود. بنابراین ستادی متشکل از ۴ نفر اعضای هییت مدیره انجمن سنگ ایران و ۴ نفر از جانب روشان روز تشکیل شد و تمامی امور مربوطه در این ستاد بررسی و تصمیم گیری و اجرایی شد.

اعضای ستاد اجرایی:
آقایان کاوه فاضل،   احمد شریفی،  حسین امیرفتاحی،  احسان صلواتی فر،  حسین جعفریان،  امیرسامان میرزایی،  جمشید مولایی و  ساسان فاضل. 

  • دو گروه جهت فعالیت برای شناساندن و معرفی نمایشگاه در داخل و خارج از کشور متشکل از حدود ۶۰ نفر از فعالین صنفی تشکیل شد که الحق  در جهت معرفی نمایشگاه در خارج از کشور و معرفی نمایشگاه بین معماران و شرکت های ساختمانی،  بسیار مثمر ثمر بوده اند تا این امیدواری را داشته باشیم که بازدیدکنندگان زیاد و متفاوتی را امسال شاهد باشیم.
  • ۳۲ نفر از فعالان صنفی به عنوان اعضای افتخاری ستاد مسئولیت قبول کرده اند تا در زمان برگزاری نمایشگاه کمک ستاد باشند.
  • تعداد زیادی از اعضای صنف مشغول تبلیغ و اطلاع رسانی در پیرامون خود هستند،  مثل سایت های خودشان و تعدادی زیادی از اعضای صنف،  شروع به پخش بروشورها در خارج از کشور کرده اند.
  • امتیاز این نمایشگاه به نام انجمن سنگ ایران و برگزاری آن برعهده شرکت روشان روز ( مرکز اطلاعات سنگ ایران)  است.
  • انجمن سنگ ایتالیا به عنوان یکی از معتبرترین تشکلهای سنگی دنیا به عنوان شریک خارجی در کنار صاحب امتیاز و مجری در برگزاری این نمایشگاه حضور فعال خواهد داشت.
  • برنامه ریزی گسترده ای برای اجرای متفاوت این نمایشگاه انجام شده است تا با حضور حداکثری ومعرفی واحدهای برتر صنعت سنگ ایران وبرگزاری دوره های آموزشی مختلف جایگاه منحصر به فرد سنگ در معماری معرفی گردد.
  • ایجاد ارتباط موثر بین صنعت سنگ و هنرمندان معمار از طیف دانشگاه و بازار از اهداف اصلی این نمایشگاه است.
آمار مقایسه ای نمایشگاه هشتم

جایگاه ایران در صنعت سنگ دنیا جایگاهی شناخته شده است
با توجه به روند اصلی معماری جهان در توجه به معماری پایدار،  صنعت سنگ یکی از صنایع دوستدار محیط زیست ومتناسب با اقلیم ایران است که امیدواریم با شناخت بهتر و نگاه متفاوت به ظرفیتهای عظیم این صنعت از طرف مصرف کنندگان و طراحان شاهد خلق آثاری فاخر وماندگار باشیم.
استفاده از مصالح بومی وسازگار با محیط زیست با طول عمر بالا  ودر عین حال زیبا یکی از اهداف تمامی دست اندرکاران صنعت ساختمان است که نمایشگاه سنگ تهران می تواند هم راستا با این اهداف نقش خود را در معرفی بهتر صنعت سنگ ایران با بیش از 6000 کارخانه و1200 معدن با تنوع بی نظیر ایفا نماید.